زبان عشق

اگر با احساساتی شبیه به "دیگر نمیدانم چه باید بکنم تا او مرا دوست داشته باشد" یا "احساس میکنم همسرم دیگر دوستم ندارد" روبه‌رو هستید زبان عشق به شما کمک خواهد کرد.
این اپلیکیشن به شما کمک می‌کند زبان اصلی عشق خود و همسرتان را کشف کنید و راه صحیح محبت به او را پیدا کنید و رابطه گرم، صمیمی ‌و پایداری را داشته باشید. محتوای اپلیکیشن زبان عشق برگرفته از کتاب پنج زبان عشق نوشته دکتر گری چاپمن می‌باشد.

بخش هایی از برنامه

زبان های عشق کدام اند

در این اپلیکیشن بطور کامل تمام زبان‌های عشق را خواهید آموخت و قادر به تشخیص زبان عشق دیگران و نحوه برخورد بهتر با آنها خواهید بود.

زبان عشق من و همسرم چیست

با انجام تست زبان عشق می‌توانید زبان عشق خود و همسرتان را به‌سادگی پیدا کنید و راه صحیح محبت به او را فرا بگیرید.

داستان‌های واقعی

با خواندن داستان‌های واقعی می‌توانید از تجربه دیگران استفاده کرده و همچنین تاثیر زبان عشق را در رابطه آنها مشاهده کنید.

تجربه افراد از زبان عشق

زبان عشق را دنبال کنید